Справжня Публічна Оферта є пропозицією ПП Альошин Ігор Олександрович укласти публічний договір про придбання товару через інтернет магазин razborka-ua.com з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче. Цей Договір є публічною офертою відповідно до законодавства України, тобто. містить усі суттєві умови Договору, з якого вбачається воля особи, яка робить пропозицію укласти Договір на зазначених умовах з будь-яким фізичним, який вчинив акцепт оферти відповідно до умов цього Договору. Цей Договір діє в рамках Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» та інших нормативних правових актів.

ПП Альошін І.А., виступаючи від свого імені на підставі державної реєстрації як фізичної особи-підприємця, що іменується надалі Продавець, з одного боку, і фізична особа, яка акцептувала умови справжньої оферти, іменована надалі Покупець, з іншого боку , далі спільно іменовані Сторони, а окремо – Сторона, укласти договір на наведених нижче умовах.

Електронний Договір з юридичної сили прирівнюється до Договору, укладеного у письмовій формі та підписаного Сторонами, у тому числі засвідченого печатками Сторін.

Акцепт визнається повним та беззастережним виключно в тому випадку, якщо виконавець погодився з усіма умовами цього Договору та здійснив реєстрацію (або будь-які інші дії, що прирівнюються до реєстрації) та оплату (або будь-які інші дії, що прирівнюються до оплати).

Сторони укладають цей Договір про придбання товару через інтернет магазин razborka-ua.com, на таких умовах:

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Інтернет магазин “razborka-ua.com” (далі “Інтернет магазин”) – Інтернет-сайт, розташований за адресою razborka-ua.com і що належить ПП Альошин І.А.. >

Адміністрація Інтернет-магазину – співробітники, уповноважені на управління Сайтом razborka-ua.com.

Користувач Інтернет магазину (далі “Користувач”) – будь-яка особа, яка має доступ до інтернет магазину та використовує його функціональність та сервіс.

Товар – товари, представлені в каталозі Інтернет магазину для їх реалізації Користувачам у рамках та на умовах, що регламентуються публічною офертою купівлі-продажу, розміщеною на Сайті.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару з каталогу Сайту, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет магазині.

Реєстрація – процедура внесення персональних даних Користувача у спеціальну форму на сторінках Інтернет магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет магазину. Користувач стає зареєстрованим.

Політика конфіденційності – документ Положення про конфіденційність персональних даних, що регулює зобов'язання Адміністрації Інтернет магазину “razborka-ua.com”, розташованого на доменному імені razborka-ua.com та що належить ПП Альошин І.А. , в частині обробки персональних даних Користувача та публікується за адресою razborka-ua.com/.

Публічна оферта – пропозиція про укладення договору про придбання товару за допомогою Інтернет магазину “ razborka-ua.com ”, розташованого на доменному імені razborka-ua.com і що належить ПП Альошин І.А., що публікується за адресою razborka-ua.com/.

Продавець – зареєстрований у встановленому законодавством України порядку суб'єкт господарювання – ПП Альошин І.А., представлений Адміністрацією Інтернет магазину, який пропонує користувачам Інтернет магазину ознайомитися з текстовим та графічним описом реалізованого Товару, з текстом цього Договору (оферта), після чого укласти договір про придбання такого товару через Інтернет магазин.

Покупець - Користувач Інтернет магазину, особа, яка ознайомилася та повністю прийняла Положення про конфіденційність та цей Договір (Оферта), здійснив Замовлення пропонованого Продавцем Товару в порядку та в строки, встановлені цим Договором (оферта) , а також здійснив оплату замовленого Товару.

Послуги - перелік дій та домовленостей, спрямованих на подання Покупцю реалізованого Товару за допомогою текстового та графічного опису, а також на виконання договору про придбання товару за допомогою Інтернет магазину, відповідно до умов цього Договору (оферта ) та інших документів, що регулюють взаємини між Продавцем та Покупцем.

Акцепт – юридичний факт (дія) прийняття Користувачем цього Договору (оферта).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У рамках цього Договору Продавець зобов'язується, на замовлення Покупця передати останньому у власність Товар, який міститься у замовленні Покупця, на умовах регламентованих цим Договором (оферта), а Покупець зобов'язується прийняти такий Товар, а також здійснити його оплату у строк та у розмірі, обумовленому Сторонами у процесі підтвердження замовлення.

1.2. Цей Договір (оферта) є офіційною пропозицією Продавця до укладення цього Договору про придбання Товару та містить усі істотні умови Договору про придбання Товару.

1.3. Акцептом цього Договору (оферта) є отримання Продавцем повідомлення від Покупця про намір Покупця придбати Товар, що супроводжується діями, спрямованими на оплату Товару, у порядку, у розмірі та у строки, зазначені у цьому Договорі (оферта).

1.4. Здійснюючи Акцепт цього Договору (оферта), Покупець гарантує, що ознайомлений, погоджується, а також повністю та беззастережно приймає всі умови укладання Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору (оферта). Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сторінках Інтернет магазину, означає згоду Покупця з усіма умовами цього Договору (оферта). 1.5. Здійснюючи дії щодо Акцепту цього Договору (оферту), Покупець гарантує, що він має законні права вступати в договірні відносини з Продавцем. 1.6. Цей Договір (оферта) розміщується на сторінках Інтернет-магазину за адресою: razborka-ua.com/ 1.7. Продавець має право в будь-який час без попередження Покупця вносити зміни до умов цього Договору (оферти). Зміни до умов цього Договору (оферту) набирають чинності з моменту опублікування їх на сторінках Інтернет-магазину за адресою: razborka-ua.com. 1.8. Договір, укладений відповідно до оферти, не може бути відкликаний інакше як відповідно до умов цього Договору (оферту). 1.9. Договір, укладений відповідно до цієї оферти, не вимагає скріплення печатками та/або підписання Покупцем та Продавцем, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. 1.10. Договір набирає чинності з моменту здійснення Акцепту та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 1.11. Термін дії цієї оферти не обмежений, якщо інше не вказано у новій версії Договору (оферту), опублікованого на сторінках Інтернет магазину 1.12. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце його виготовлення, ціну Товару, умови придбання, оплати та доставки тощо.

2. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

2.1. В рамках цього Договору (оферту) Покупцеві надається можливість придбати Товар за допомогою захищених сторінок Інтернет магазину або здійснити замовлення обраного Товару.

2.2. Попередньо Користувачеві необхідно зареєструватися на сторінках Інтернет-магазину. Можлива швидка Реєстрація в процесі оформлення замовлення.

2.3. У процесі Реєстрації та оформлення Замовлення Покупець зобов'язується надати Продавцю повну та достовірну інформацію, достатню для виконання Продавцем зобов'язань з продажу та доставки Товару.

2.4. Покупець погоджується з тим, що при будь-якій зміні будь-яких наданих Продавцю даних, необхідних для належного виконання зобов'язань Продавця з продажу та доставки Товару, Покупець зобов'язується негайно повідомити службу клієнтської підтримки Інтернет магазину за адресою info@razborka-ua.com або за телефоном: +38(050)224-00-11.

2.5. Користувач погоджується з тим, що у разі невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов'язань з продажу та/або доставки Товару у зв'язку з наданням Покупцем недостовірних, неповних та/або недійсних даних, а також невиконання умов цього Договору (оферту), Продавець не несе відповідальності за будь-які пов'язані з цим збитки.

2.6. Покупець визнає, що опис, що супроводжує Товар, не може претендувати на вичерпну інформативність, може містити неточності. Покупець може надсилати свої зауваження щодо представлення Товару на сторінках Інтернет магазину за адресою info@razborka-ua.com або за телефоном: +38(050)224-00-11.

2.7. Покупець визнає, що Продавець докладає зусиль, щоб зовнішній вигляд Товару відповідав описам, наведеним у каталозі на сторінках Інтернет магазину. Одночасно Продавець доводить до Вашого відома, що зовнішній вигляд і характеристики Товару можуть незначно відрізнятися від цих описів. Продавець залишає за собою право повідомити про невідповідності в Описі Товару на сторінках Інтернет-магазину. В останньому випадку Покупець безумовно приймає такі невідповідності під час здійснення акцепту цього Договору (оферта).

2.8. Покупець проінформований, що ціна та наявність Товару на сторінках Інтернет магазину змінюються цілодобово без попереднього повідомлення про це та остаточна вартість Товару повідомляється менеджерами Інтернет магазину в момент підтвердження замовлення Покупцем. 2.9. На останньому етапі оформлення Замовлення Покупець отримує можливість ознайомлення з цим Договором (оферта), яке приймається або відхиляється Покупцем.

2.10. Після оформлення Замовлення Покупцеві надсилається підтвердження електронною поштою. Цим Покупець погоджується з отриманням такого підтвердження. Також менеджера Інтернет-магазину можуть підтвердити замовлення за телефонним номером Покупця.

2.11. Продавець вживає всіх заходів, що є в його розпорядженні, для того, щоб на сторінках Інтернет магазину відображалася найбільш актуальна інформація про наявність того чи іншого товару на складі Продавця.

2.12. Покупець погоджується з тим, що Продавець не може гарантувати наявність Товару в достатній кількості, якщо сумарна кількість Товару за заявками даного Покупця перевищує обсяги, типово необхідні для користування.

2.13. Усі питання, пов'язані з придбанням Товару з каталогу на сторінках Інтернет магазину, Покупець може направляти до служби клієнтської підтримки за адресою info@razborka-ua.com або за телефоном: +38(050)224-00-11.

2.14. Акцепт цієї оферти є повною згодою Покупця з усіма умовами, у тому числі обов'язок Покупця ознайомиться з характеристиками та якістю товару, викладеними в описі до нього на сторінках Інтернет магазину.

2.15. Акцептом цього Договору є одна з таких дій:

- реєстрація на сторінках Інтернет магазину razborka-ua.com, через спеціальну форму;

- замовлення товару через Інтернет магазин razborka-ua.com, через захищені сторінки Інтернет магазину;

- оплата замовленого товару в Інтернет магазині razborka-ua.com.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов'язується: 3.1.1. Оплатити замовлений Товар у порядку, визначеному цим Договором (оферта) та домовленістю в момент підтвердження замовлення у менеджера Інтернет магазину. 3.1.2. Не використовувати інформацію, отриману від Продавця способами, які можуть призвести до заподіяння шкоди інтересам Продавця. 3.1.3. При реєстрації надати Продавцю адресу електронної пошти.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Передати у власність Покупця Товар, який замовив та сплатив останній у порядку визначеному цим Договором (оферта). 3.2.2. Дотримуватися погодженого Сторонами порядку придбання та доставки замовленого та оплаченого товару. 3.2.3. Використовувати всі особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про Покупця тільки для виконання цього Договору (оферту), не передавати і не розкривати третім особам документацію та інформацію про Покупця, що знаходиться у нього. 3.2.4. Надавати усні та письмові консультації Покупцю з додаткових питань, пов'язаних із виконанням цього Договору (оферту).

3.3. Покупець має право:

3.3.1. Вимагати від Продавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного виконання цього Договору (оферту). 3.3.2. Вимагати належного виконання цього Договору (оферти) продавцем. 3.3.3. Звертатися до Продавця з усіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору (оферта).